Du må ikke ha det travelt

Du må ikke ha det travelt

  • Norske valpefabrikker finnes, og holdes i live av deg som valpekjøper. Og jo flere Covid-19-valper markedet ønsker, jo flere valper importeres antakelig ulovlig. Atferd er veldig arvelig. “Sinte» og redde hunder får ofte “sinte” og redde valper. Derfor må du ikke ha det travelt, og være en bevisst kjøper. 

Vi er inne i en tid med mange impulskjøp til veldig stive priser, der arv og helse er helt eller delvis ukjent. Og mange vet ikke at det finnes både valpefabrikker, og andre useriøse valpeprodusenter også i Norge, eller at man lett og ufrivillig via omveier kan bli kunde for ulovlig import. Vi har mange triste historier å fortelle.

Vi vil ikke at du skal havne i denne statistikken. Vær derfor veldig oppmerksom på på rare historier og unnskyldninger, merkelige steder, tidspunkt og aldre for overlevering rundt kjøp av valp. Kanseller kjøp ved enhver mistanke om slike forhold. 

Du redder ikke en enkelt valp, du stimuler et helt marked. 

Arven valpen har med seg, og forholdene den lever under den første tiden har stor betydning for både atferd og helse senere i livet. Og etterspørselen påvirker hastigheten på produksjonen, og dermed svekker den oftest kvaliteten på produktet. Tisper og hannhunder pares tidligere, tettere, og på tynnere helsemessig og atferdsmessig grunnlag.

Valper har ikke alltid opplever normal sosialisering myntet på vanlig familie- eller urbant liv fremover i livet. Og det vil påvirke ditt liv med hund, og det i mange år fremover. 

Hunden skal være godt planlagt. Rasen skal være tilpasset din livsstil. Atferden er arvelig og raserelatert, og psykisk helse like så. Kjenn alltid begge foreldrene til hunden, og påse at de er trygge og positive til andre folk og dyr. Skaff deg kunnskap om foreldrenes helse, og besøk forholdene de vokser opp under.

En frisk valp forutsetter at BEGGE foreldrene som pares er friske. Dette gjelder både for renrasede hunder, og for blandingshunder. Er de ikke det er det store sjanse for at det produseres syke dyr med overlegg. Dette er et problem vi allerede har, og som øker på. 

Du er også pliktig til å skaffe deg nok og riktig kunnskap om alle forhold rundt hundeholdet ditt. Dette tar tid og energi, både før og etter at valpen er anskaffet. Du må se for deg alle scenarier, som hva du gjør når du skal på ferie, og om du har regnet inn hva det koster med vaksiner, fôr- og forsikringer.