Når katten blir gammel

Kattunge

Når katten blir gammel

Man må ta ekstra hensyn til en eldre katt.

Katter eldes raskere enn mennesker, og tilbringer en veldig stor prosentandel av livet som «senior». Gjennomsnittsskatten blir 14-15 år, og kan oppfattes som senior i opptil 30% av levetiden! Og akkurat som oss vil de etterhvert og oftest både fysisk og mentalt få lavere kapasitet. Med økende alder får katten begrensede reserver til å takle påvirkning, stress og sykdommer. Der man er født med god overkapasitet til å rense blodet, takle infeksjoner, og overse uønskede påvirkninger, blir dette etterhvert til belastninger. Små forskjeller i hvordan vi pleier katten vår i denne livsfasen kan gi stor variasjon i utfall med hensyn på livskvalitet, sykdommers forløp og alvorlighet og livskvalitet. Vi kan ikke reversere alderdommen, men ved å optimalisere forholdene katten (og vi) lever under gi oss muligheten til å takle den bedre, og i noen tilfeller også leve lengre.

 

Når er en katt gammel?

Vi regner en katt som senior når den er 10 år. Men årene er bare et tall. Vi begynner derfor å ta ekstra hensyn allerede fra de fyller 7. Det kan være store individuelle forskjeller, mange ganger på grunn av genene, men noen ganger på grunn av livet man har levd. Vi benytter ordet geriatrisk om dyret er preget av alderdommen, altså «ser gammel ut». En hver katt må derfor vurderes for seg selv. Det er også viktig å være klar over at det ikke er så lett å se på en katt som holder seg godt om det er noe som holder på å gå galt. Katter holder det meste som angår dem selv hemmelig, så du kan blir lurt lenge til å tro at den er som den var. Den kan altså ha endrede biologiske behov selv ord en ser helt ut som før. Det er også noen raser som eldes fortere enn andre.

 

Hvorfor skal vi rutinemessig følge med helsen til vår seniorkatt selv om den ser helt frisk ut?

 • Rutineovervåkning gir løpende adressering av helseutfordringene, og blir samlet både billigere og og gir høyere suksessrate ved behandling av de fleste sykdommer enn vi oppnår når katten kommer inn med en uoppdaget og uttalt helsemessig krise. Ordentlig syke katter kan se helt like ut når de når et alvorlig stadium, og det kan være vanskelig både å diagnostisere, behandle og berge slike katter.
 • Det er veldig vanlig at eldre katter opplever å leve med smerte ett eller flere steder i kroppen. Vi vet hvor slike smerter oftest sitter, og vi kan lindre smertene
 • Enkelte lidelser har mye bedre prognose om de oppdages tidlig, og det kan ha mye å si både for livskvalitet og livslengde.

 

Helsekontroll av gammel katt:

En undersøkelse begynner med et intervju om dine observasjonene av katten hjemme. Derfor har vi listet opp underhva du skal tenke på i forkant av timen under. En standard konsultasjonstime er på 15 minutter, og det er en naturlig inngang for at veterinæren skal skaffe seg en oversikt over situasjonen. Har du mistanke om at det faktisk feiler katten din noe som haster må du bestille utvidet tid. Noen ganger vil du oppleve at vi legger inn katten for dagen fordi vi trenger mere enn tiden som er oppsatt. Andre ganger blir det satt opp time på et senere tidspunkt for at den skal få ordentlig og grundig behandling. Forbered deg derfor på at du kanskje må hente katten din senere, og at vi ikke kan utføre alle undersøkelsene og behandlingene ved første besøk. Dette er ganske likt det man selv kan oppleve når man kontakter sin lege.

 • Atferd og rutiner er viktige. På timen vil du bli spurt om hvordan katten din har det. Har den endrede vaner er dette et viktig tegn på at noe er i endring. Vasker og steller katten seg som før? Snakker den likt? Sitter den i samme bokhylla eller vinduskarm? Ser det greit ut å hoppe opp eller ned? Har den begynt å bruke en annen rute i huset når den beveger seg fra A til Å? All ny atferd kan være første tegn på sykdom, men også andre typer stress. Alle katter er i variabel grad konservative, og de finner sjelden på noe helt nytt når de voksne eller gamle. Ofte spør vi deg om du vet om den er utsatt for stress, eller situasjoner/dyr/besøk/nye møbler den kanskje helst skulle unngått om den fikk velge selv. Andre ganger forklarer vi at det er stressende forhold katten er påvirket av, som du ikke har sett. Stress er vanlig for katt helt uten at den viser det til noen. Dette fordi den er en «obligat sosial» art uten egentlig et ønske om en flokk, og derfor med begrensede evner til å kommunisere med andre i «flokken» de små signalene som alle andre flokkdyr (hund, menneske osv) for å påvirke miljøet til å bli mere slik de ønsker. De vender heller misnøyen sin innover, og ender med kronisk misnøye som igjen kan gi «psykosomatisk sykdom». Det er nesten ingen andre dyr vi omgir oss med som ikke er flokkdyr, og det kan være gode grunner til det; det er vanskelig å være så selvstendig i vår sosiale verden. Katter er dyr som helst vil ha det som den har det, og forholde seg til bare familien. De vil gjerne ikke ha søsken eller andre husdyr, liker ikke utskiftninger eller begrensninger i arealet osv. Dette øker på med alderdommen. Kan de skånes for alt de ikke liker er dette det beste. Mange katter må få være seg selv, og slippe å tilpasse seg. Må de det kan det i noen tilfeller få helsemessige utfall. Er du sikker på at det ikke er stress katten er utsatt for er sykdom høyt opp på listen, og da trenger den oss.
 • Kosthold blir mer vesentlig for helsen med årene. Vi spør deg oftest hva du mater katten med, om du gir noe i tillegg, jakter den, endring i mengden mat eller vanninntak (viktig å observere!), eller om du har sett endringer i måten katten tygger maten på. Vektutvikling vil også bli kontrollert i forbindelse med dette. Mange helseutfordringer kan avdekkes om du gjør deg gode registreringer og gir informasjonen videre til oss. For eksempel er det unaturlig for katt å drikke spesielt mye, og i alle fall om mengden øker over tid. Katter som spiser samme og riktig mengde skal ikke ha for eksempel vekttap. Vektøkning er i forsøk knyttet til stressfølelse (men overfôring/feil kosthold er mye vanligere årsak til fedme).
 • Vi er også interessert i urinering og avføringsvaner, der dette skjer inne i kontrollerbare omgivelser. Frekvens forøket? Klumpesanden tyngre enn før? Er det raskere eller senere tid for å tømme toaettet? Merk at katter kan utvikle aversjoner mot toalett om det er vont å komme over en høy kant, eller vont når de gjøre fra seg i den av helt andre årsaker enn at kassen er feil, for eksempel dårlige hofter. Da kan den begynne å gjøre fra seg et annet sted. Hva er det i såfall den velger å gjøre utenfor kassen? Har du avvik her kan det lønne seg å optimalisere forholdene først. Ha helst en kasse som er 1,5 ganger kattens lengde, plassert både åpent og under beskyttelse, og uten for høy kant. Det skal være en kasse mer en antallet katter i husholdningen. Den beste sanden er uparfymert, småkornet klumpesand. Virker ikke disse tiltakene trenger katten oss. Er det store endringer raskt er det viktigere å komme raskt til klinikken.
 • Muskelreduskjon er en viktig indikator på helsestatus. Det er også svekkelse av kattens styrke. Føler du at katten er anderledes å ta på er det en viktig obaservasjon. Ofte finner vi en underliggende årsak, men andre ganger kan vi uansett gjøre tiltak mot å bremse utviklingen. Det er ofte lettfordøyelige dietter med høyt opptak, mye antioskidanter og omega 3, interaktive leker og stimulering av mental aktivitet, og miljøberikelse. Katten trenger riktig ernæring og aktivitet for å holde på muskelmassen sin. Det er vanskeligst å se endringer på små og tynne katter. Da kan små variasjoner være store signaler om helsens tilstand.

 

 

Hva er vanlig ved aldring av en frisk katt?

Her er en opplisting av hva vi kan forvente at svekkes/endres hos alle katter som blir gamle. Mange av dem overlapper det man ser ved sykdom. La veterinæren avgjøre om den gamle katten er innenfor normalen om du er i tvil Vi snakker om mindre avvik, ikke dramatiske endringer innen:

 • Mindre toleranse for stress
 • Endret sosial status i en gruppe
 • Endret døgnrytme
 • Redusert hørsel
 • Nedsatt hudelastisitet
 • Saktere sårheling
 • Redusert muskelmasse (NB; ikke markant og raskt)
 • Pigmentforandringer i øynene
 • Noe blakking av linsene i øynene
 • Irisatrofi (kan se ut som om pupillen har vokst og blitt ujevn)
 • Noe nedsatt luktesans (kan spille inn på matlysten)
 • Noe redusert væskemengde i kroppen
 • Endret sirkulasjon/lungefunksjon
 • Mineralisering av brusk som gir mindre fleksible ribben blant annet
 • Sprøere kvalitet på klørne
 • redusert evne til å dra tilbake klørne
 • Redusert fordøyelsesaktivitet og opptak av næringsstoffer som gir behov for optimalisering av dietten

 

 

Undersøkelse og prøvetagning: alle katter må inn til årlig sjekk, og jo eldre jo viktigere er den.

Det er omfattende å bli sikker på at en katt er frisk, siden den tross alt er en katt. Prøver som kan koste litt må dessverre til. En suboptimal løsning med bare en helsesjekk kan det kan ha en verdi det også, men det er absolutt ikke optimalt. Jo eldre katten er desto viktigere blir rutineprøvene vi ønsker oss for å få et mere helhetlig bilde. En viktig del av helseundersøkelsen vår er at vi observerer atferden den viser oss. Ser du at katten er helt annerledes enn hjemme må du fortelle oss dette. Vet vi ikke det kan vi dra feile slutninger om hvordan den har det. Vi ønsker oss alltid blod og urinprøver på absolutt alle eldre katter, inkludert stoffskifteprøve for thyroidea-kjertelen. Mange ganger må vi også ha røntgen av tenner eller skjelett. Dersom gjennomførbart bør vi også ta et blodtrykk.

Vi kan aldri si sikkert at en katt er frisk før vi har sett resultatene av slike prøver, og noen ganger er vi heller ikke sikker etter at resultatene av slike prøver foreligger. Prøvene er indikatorer på om katten er i orden, men ikke en eksakt oppskrift på hva som bør repareres. Noen ganger gir prøvene et «kanskje»-svar, og vi må kalle katten tilbake etter en bestemt tid for å se om noen har endret seg. Dette kjenner du sikkert fra vårt vanlige humane helsevesen. Noen katter må oppstalles før de får ned blodtrykket etter reise og venterom, og dermed verdier vi kan få noe ut av. Ikke alle roer seg ned. Urinprøve kan man ta med hjemmefra. Den bør være så fersk som mulig og oppbevart kjølig. Man kan på noen katter lure dem til å avlegge en slik prøve om man legger en pose over sanden. Noen urinerer da rett på den rene posen. Andre kan få spesialkattesand som ikke påvirker resultatet av prøven. Dersom katten faktisk har symptomer på avvikende urinering er det likevel best at vi tar ut en steril urinprøve rett fra blæra. Noen katter må få beroligende før vi gjør dette. Om du selv vil gjøre det opp en mening om steder du mener vi skal undersøke litt ekstra er dette en god huskeliste over hva som bør kontrolleres. Det er du som kjenner katten best, og av og til er den enklere for deg å ta på enn for oss.

Før du kommer til timen ber vi deg legge merke til:

 • Muskelmengde. Er huden elastisk, og neglene av god kvalitet?
 • Virker katten tørr i munnen eller uelastisk i huden i nakken?
 • Er nesen åpen, tennene tilstede, og tannkjøttet friskt og fint på farge? Tannproblemer og tannstein er vanlige problemer hos eldre katter. Det må vi ordne opp i med puss og trekk.
 • Ser begge øyne like ut? Ser katten på deg, og fokuserer på noe som beveger seg i rommet?
 • Finner du kuler på hals, ved kjønnsorganer, eller der lymfeknutene til katten ligger?
 • Er ørene rene og kløefrie?
 • Henger det avføring igjen i pelsen bak?
 • Kan katten bevege bena og nakke/rygg uten at den kvier seg? Kan den stå uttstrekt med bakbena når den vil?
 • Er den myk og fin i magen? Kjenner du noen kuler du vil vi skal kjenne på?
 • Lukter det av katten?
 • Får du innrykk av at den ikke vil at du skal ta på den et bestemt sted den pleide tillate deg å berøre?

 

Veterinæren blir veldig glad når du som eier har mye og relevant informasjon å komme med.

 

Hjelpemidler som optimaliserer forholdene for gamle katter:

Selv om katten skulle komme gjennom undersøkelse og prøvetakning uten funn skal du tenke på at den har en aldrende kropp. Den trenger ekstra tilrettelegging. Vi anbefaler:

 • Rutinevaksiner. Eldre katter med dårligere immunforsvar blir dårligere enn andre ved smitte
 • Ormekur til katter som jakter. Gamle katter tåler parasitter dårlig, og har allerede et svekket opptak av næringsstoffer. Ta med avføringsprøve om du ikke sikkert har sett orm, så analyserer vi den på klinikken og bestemmer om ormekur er nødvendig. Katter som skal ha reseptbelagte legemidler må være kunde ved klinikken, og være underlagt regelmessig helsesjekk.
 • Ha fokus på tannhelsen. Her der det de fleste kattene har kroniske og lett forhinderbare smerter. Ta deg råd til røntgenbilder av røttene.
 • Observere og behandle tegn på forkalkninger og nedslitte ledd. Smerter i skjelettet er ekstremt vanlig hos eldre katter, allerede fra 7 års alder.
 • Se etter tegn på forvirring eller «svak» katt. Det kan være skummelt å miste oversikten eller evnen til å utføre gamle rutinehandlinger. Vi har riktig mat, tilskudd og medikamenter som kan hjelpe katten til å beholde disse funksjonene lengre. I utgangspunktet anbefaler vi ikke vitamintilskudd til dyr på kommersiell diett. La dette i såfall være opp til oss.
 • Les deg opp på AAFP sine «five pillars of a healthy feline environment». Dette siden eldre katter lider mere enn yngre om forholdene rundt katten ikke er optimale. Du finner artikkelen på internett, eller som en forkortet norsk oversettelse på våre hjemmesider.
 • Tilpass omgivelsene med nattlys, ramper, trapper etc slik at katten kan fortsette å benytte favorittstedene sine, og på en trygg måte.
 • Store  vann og matskåler med lave kanter som ikke berører værhårene kan øke mat- og vannopptaket på eldre katter. Unngå alt som distraherer katten når den inntar mat og vann. Mat som lukter mye er mere fristende ettersom luktesansen svekkes med alderen.
 • Overvekt reduserer forventet levealder med opptil flere år. Undervekt enda vanligere på de kattene som når en veldig høy alder. Begge deler bør unngås. For slanking se egen artikkel/protokoll, eller på våre nettsider under artikler.
 • Tilpasset diett (dette er gjennomsnittsskatten, og må tilpasses hver enkelt tilfelle) gjøres fordi evnen tarmen har til å ta opp energi og ingredienser endrer seg med tiden: Katter på 7-11 år trenger oftest redusert kalori-inntak. Katter over 12 år trenger gjerne forøket inntak. Kaloriinntak kan påvirkes mental status, tannhelse, og samtidige systemiske sykdommer. Gamle katter er også avhengig av å få flere, små måltider, med frisk og fersk mat som lukter godt. Noen ganger øker energibehovet med så mye som 25%. For å overvåke endringene i behovet må katten veies ukentlig. Og det hjelper ikke bare med mere kalorier om maten ikke er optimalisert og tilpasset gamle katter. Vær nøye med hva du kjøper!
 • Avføringen må være fin. Som noen eldre eller veldig unge mennesker trenger noen gamle katter movicol for å holde avføringen fin. Andre trenger tilskudd av fiber. Slike tiltak skal helst settes inn etter at man er sikker på at det ikke feiler katten noe annet.
 • SIKRE GOD TANNHELSE. Vi kan ikke få sakt dette med store nok fonter. Mange katter har kroniske tannsmerter, og lider på grunn av vår uvitenhet, økonomi, eller av og til redsel for at noe skal gå galt med en gammel katt i anestesi eller narkose. Men det er ikke noen gode nok grunner til å avstå fra å gjøre noe. Det kan være et godt alternativ å la en katt slippe bare på grunn av smerter i munnen, dersom man ikke ser en annen utvei. Og det er absolutt verd å ta en risiko for å rette opp i. Et liv med smerter i munnen er ikke et liv verd å leve <3

 

 

Risiko i forbindelse med anestesi av en gammel katt.

Der det er forsvarlig, og katten tolererer det, gjennomfører vi undersøkelser og enkle behandlinger på våken katt. Når dette ikke er anbefalt induserer vi forskjellige grader av søvn slik at belastningen på katten blir minst mulig sett i forhold til hva vi ønsker å utsette den for. Noen katter får en likegyldighetstablett 1-2 timer før en prosedyre. Dette medfører veldig liten risiko for at den skal få en alvorlig negativ reaksjon, men er ikke nok om noe kan gjøre vont. Dette er behandling mot redsel/stress, og som man kan be om å få utlevert i forkant av timen, der man mistenker at stress kan oppstå. Som vi vet fra før er evnen til å stresse økende med alderen, og konsekvensen av stresset som oppstår større enn når katten var ung. Sedasjon er neste nivå, og som gir en sovende likegyldig katt. Katten kan våkne ved brå lyder og smertepåvirkning. Dette er det vi gjør når man skal ta prøver som kan være litt vonde, fjerne hard og smertefull pels, eller gjøre inngrep der lokalbedøvelsen gjør «hele jobben» for at katten ikke skal kjenne noe eller bli redde. Men skal det større prosedyrer, som tannhelse/trekk, CT, omfattende kirurgi etc må det full anestesi til. I utgangspunktet er ikke eldre dyr mer utsatt for risiko en alle vi andre ved anestesi, men forekomsten av skjulte underliggende og uoppdagede sykdommer øker med årene. Dette gir samlet en forøket risiko. Vi tar alltid hensyn til kattens alder, og justerer overvåkningen, doseringen og preparatene vi bruker i tråd med alder og helse. Men av og til går det galt. Derfor vil du alltid måtte signere på at du er informert, og med på å ta risikoen for at de kan være noe med helsen vi ikke vet, og som kan påvirke resultatet av medisinene vi gir. Men vi har bred erfaring og veldig flinke folk på jobb. Vi ønsker like sterkt som deg at alt skal gå bra. Og vi mener et er veldig viktig å ta sjansen når vi må ordne eller til bunns i et problem. Vi må aldri unngå å gjøre noe som er nødvendig for velferden fordi det kan utgjøre en risiko!

Har du opplevd å få en høyere regning ved økende alder? Det skyldes også risikoer relatert til anestesi og overvåkning (og noen ganger også rasemessige variasjoner). Eldre dyr vil bli overvåket tettere, og de vil få intravenøs væskebehandling under anestesien for å sikre at sirkulasjonen til alt vev i kroppen opprettholdes. Dette for at ikke for eksempel nyrene skal bli skadet og gradvis svekkes i tiden etter sedasjonen/anestesien. Tiltak som dette gjør at prisen øker noe. Har man underliggende kjente tilstander som hjertelidelser må man kanskje ha enda en person på overvåkning, og ofte benytte gassanestesi (puste inn narkosen) heller enn injeksjonsanestesi (få den i venekateteret i labben). Da øker prisen ytterligere, og av og til markant. Kroppens renseorganer som nyrer og lever har ikke sin sedvanlige overkapasitet lenger. Da kan katten benytte mye lenger tid til å kvitte seg med de medikamentene vi gir for at den skal sove trygt. Det kan føre til at oppvåkningen tar lenger tid, og at vi må sette av mere personell til overvåkning i etterkant. Gamle dyr fryser lett, og trenger ekstra varme rom, tepper og omgivelser. Så selv om vi har en veiledende pris på friske unge dyr må vi alltid ta en samtale om hva som kan komme i tillegg for akkurat din gamle katt. For alle sikkerhet!

 

Hvilke lidelser er vanlige å se hos eldre katter?

Det er forsøket risiko for blant annet hjerte/karlidelser, høyt blodtrykk, nyresvikt, diabetes, kreft, forhøyet stoffskifte, og en rekke andre lidelser med økende alder. Det er også mer vanlig med flere lidelser samtidig, såkalt komorbider. Det kan også lettere skje at en kjent sykdom «maskerer» for en annen, dersom symptomene er veldig like. Det kan for eksempel gjelde nyresvikt og diabetes, som begge gir veldig tørste katter. Det må derfor ofte omfattende og dyre undersøkelser til for å sikre at det «ikke er noe mer» som feiler katten. Katter leser ikke lærebøker, og tyster ikke om hvor det gjør vont. Litt mer om hver av de vanligste sykdommene har vi listet opp her:

 • Kronisk nyresvikt. Dette er en nyre som har nådd det punktet at den ikke lenger evner å rense blodet og holde på væsken i kroppen. Årsaken kan være så mye. Det finnes utallige påvirkninger som kan få en nyre til å komme til dette punktet, og hastigheten den svikter i er også veldig variabel. Det er så og si umulig på et sent stadium å bli sikker på hva det startet med. Men det vi vet er at når vi merker det på katten er allerede 75% av begge nyrene satt ut av spill. Klassisk ser vi tynne, tørste katter som gjerne kaster opp. De har ofte dårlig pels, og noen er forstoppet.  Nyretransplantasjon er egentlig eneste ordentlige behandling, men det gjøres ikke i Norge. Men mye kan gjøres med å korrigere innholdet i maten, og blodtrykket om nødvendig.
 • Hyperthyroidisme; forhøyet stoffskifte. Vi regner med at 10% av alle katter over 10 år lider av dette. Den er en av de lettere lidelsene eldre katter har å behandle. Kattene virker som de har fått sin ungdommelige entusiasme tilbake,men blir gradvis tynnere og kanskje irritable, ser ustelte ut, kaster opp, mjauer mer, drikker mye og spiser påfallende godt. Noen slutter også å spise, så lidelsen kan se veldig variabel ut.
 • Diabetes mellitus: Kattenes variant ligner mest på menneskenes type II. Symptomene ligner på begge lidelsene over. Behandling med diett og medikamenter er lettest om diagnosen settes tidlig. Det kan være vanskelig og tidkrevende å finne riktig behandling. Har du ikke god rød og mye tid anbefaler vi deg av og til å la katten slippe. Det er mye oppfølging på slike katter, og de kan lett ikke har det så bra med all prøvetagningen og justeringene av doseringer, og injeksjoner hele livet. Mange ganger går det i midlertid veldig bra å få på plass en tilfredsstillende livskvalitet.
 • Tannsykdommer. Antakelig rammer dette 70% av alle kattene. Vi må ta røntgenbilder av tennene selv om de kan se veldig fine ut etter rens for å utelukke at det ikke ulmer et problem under tannkjøttet.
 • Mage-tarmsykdommer. tarmens evne til opptak, evne til normal bevegelse, lukkemuskler, utskillelse av fordøyelsessafter osv må virke for at alt skal gå helt som før. I tillegg har katt lett forskyvning i mikrobedammensetningen med eller uten forstyrrelser i alt det andre. Katter har kort tarm med massevis av forskjellige mikrober som gjør jobben med fordøyelse og opptak. Vi anbefaler tilskudd av probiotika og eventuelt B12 til alle gamle katter med mageutfordringer, i tillegg til omlegging av diett. Kroniske betennelsessykdommer i tarmveggen (som ligner på menneskenes IBD) er også ganske vanlige. Og i tillegg blokkering av gallegangene og betennelser i bukspyttkjertelen. Og disse kattene kan vise veldig lite tegn på at noe er galt. Mulig de bare spiser litt mindre, eller kaster opp av og til. Spesielt om man ikke ser avføringen på en utekatt kan de bli gående med dårlig tarmhelse.
 • Kreft. Vi må aldri ikke ta en kul alvorlig på katten. De kan gå fra å være snille til å bli slemme, og de kan spre seg rundt der de er, eller hoppe over i blodet og dukke opp i lungene, leveren, hjernen osv. Får vi sendt inn en prøve, eller aller helst fjernet hele kulen, får vi vite hvor farlig kulen var. Vi fraråder alltid å vente å se, om ikke katten er uaktuell å operere. Å ombestemme seg senere kan være det som gjør at det ble for sent til å hindre spredning. Men det er lov å si at katten skal få leve så lenge den har det bra, men slippe når den ikke lenger har det. Det er alltid ditt valg, men en valg man bør ta raskt.

 

 

Avliving

❤️

Dette er det tristeste og såreste ved hele katteholdet, men antakelig det viktigste og av og til det snilleste vi kan gjøre mot en katt vi er glad i. Ingen skal lide. Spør oss om du tenker det begynner å bli for store plager, fysisk eller psykisk, slik at det  kan hende det går på bekostning av dyrevelferden. Det er utrolig viktig at vi ikke lar våre egne sentimentale følelser stå i veien for at katten får den riktige og nødvendige avslutningen på livet. Spør deg selv alltid om du velger å utsette for din eller kattens del. Vi forstår. Mange av oss har også dratt det for langt, i håp om en mirakuløs bedring. Det gir av og til anger og dårlig samvittighet i etterkant. Ta med deg de gode minnene du har fra de gode dagene, og la den som sårt trenger det få gå ut av tiden.

Selve avlivingen er ikke noe du skal frykte, ut over at det er forferdelig trist. Du vil få et eget og litt koseligere rom. Alle fra familien er velkommen. Vi gir en beroligende sprøyte i nakkeskinnet, som i de fleste tilfellene ikke gjør særlig vont. Så går vi ut og lar dere få ha stunden der katten sovner rolig for dere selv. Etter at katten har sovnet kommer vi inn, og gir så en overdose av et narkosestoff. Det gjør at kattens liv avsluttes med en gang. Vi foretrekker at du er sammen med katten inntil den har sovnet denne siste dagen, men du trenger ikke være med å gi den siste sprøyten om du ikke ønsker det.

Vi har som rutine å sende kattene til kremering. På spesiell oppfordring og en tilleggskostnad kan man få asken sendt tilbake for selv å spre den i naturen, eller beholde den i for eksempel en urne. Slike spesialavtaler må gjøres skriftlig med oss i forbindelse med avlivingen. Dersom ikke annet er avtalt vil krematoriet spre asken til alle dyrene de mottar i naturen der det ligger. Du kan også velge å avholde begravelse selv om du har muligheten til dette.

❤️

Linda Bakken Bøe

Veterinær og deleier ved Dyrlegene Bodø