Akutt

Kommer snart

Dersomt dyret ditt blir akutt sykt kan du ringe oss på tlf 755 61 800.

 

Klinikken vår er ikke bemannet utenom våre åpningtider, men ved akutte tilfeller vil en veterinærvakt kunne komme til klinikken for å behandle ditt dyr. Vi deler akutt-vakten annenhver uke med Evidensia, og vi rullerer på hvem som svarer telefonen. Når du ringer vil du bli opplyst nummeret til den aktuelle vakthavende veterinær.

 

Om du har et akutt sykt dyr innenfor våre åpningstider vil det være til stor nytte om du klarer å ringe oss på vei til klinikken, så vi kan forberede oss for mottak og ivaretakelse av dyret. Livstruende sykdom eller skade vil bli prioritert om du tar med dyret til klinikken, uansett om vi allerede har fulle lister.