CT

CT – Computertomografi

CT, computertomografi, er avansert bildediagnostikk som gir oss tredimensjonale røntgenbilder, og er et fantastisk hjelpemiddel i videre utredning der røntgen og ultralyd ikke er tilstrekkelig.

 

 

Vi tar imot mange henvisninger for CT-undersøkelser fra andre klinikker. Da har vi vært i kontakt med henvisende veterinær så vi er informert om sykdomshistorikken til dyret ditt. På dagen for undersøkelsen vil pasienten bli innlagt. Han/hun må komme fastende til timen. Om ikke annet er avtalt skal pasienten fastes fra kvelden før, men den skal alltid ha vann tilgjengelig.

 

 

CT-undersøkelser av dyr må utføres i narkose for at de skal ligge tilstrekkelig stille. Selve billedtagningen er ferdig i løpet av noen sekunder, men pga. anestesien og overvåkning etter undersøkelsen blir dyret værende hos oss i noen timer. CT-studien sendes så til ekstern avlesing og svaret foreligger ca. ett døgn etter innsendelse. Dersom pasienten er henvist, sender vi rapporten til henvisende veterinær som tar videre oppfølging.

 

 

Vi utfører CT-kontraststudier som myelogram og intravenøs kontrast der det er indikasjon for det. Dette avgjøres av behandlende veterinær i samråd med eier.

 

 

Når vi setter opp time til CT vil du få mer informasjon spesifikt for ditt dyr.