Det er så dyrt hos veterinæren! Hvorfor er det det?

Det er så dyrt hos veterinæren! Hvorfor er det det?

Vi hører, og ser på sosiale media, fra tid til annen at folk klager over prisene hos veterinærer i Norge. Kan hende har vi vært for dårlig til å synliggjøre hva våre reelle kostnader er, og hva som må til for å komme i mål med en utredning.

Her er en oversikt over hvordan dette ser ut fra vår side. Vi vet at regningen av og til er høy, så vi håper dette kan bidra til gjensidig forståelse. 

Hva betaler du for når du går ut av klinikken?

Når du parkerer utenfor vår klinikk eller butikk, er parkering betalt av oss. Renhold, renovasjon, vedlikehold, møblering, lys, ventilasjon og varme er løpende utgifter som fordeles etter en bestemt nøkkel på alle konsultasjonene på klinikken.

Vi eier ikke lokalene våre selv, og betaler derfor leie for flere hundre kvadratmeter klinikk- og butikk. Alt personell som ikke trengs under din konsultasjon, men som umiddelbart er tilgjengelig om hunden får et illebefinnende er tilstede, på full lønn i ordinær åpningstid.

Alt utstyret som står klar til bruk ved behov er fordelt hvert forbrukt minutt av kundene. Regnestykket skal gå opp over et større tidsperspektiv. Derfor er noen behandlinger subsidierte av klinikken, mens andre blir litt dyrere. Et eksempel på ein rimelig time sett i forhold til egentlige omkostninger er vaksinetimene.

Her er antall minutter underfakturerte. I sum er ingen behandling overfakturet. Det ligger alltid marginer til grunn som skal skaffe klinikken et overskudd. Dette brukes til lønnsøkninger, nyansettelser, utvidelser, nytt diagnostisk utstyr, og kursvirksomhet. 

Hvor mye kompetanse har personellet?

En veterinær har minimum 6 års universitetsutdanning. En dyrepleier har gått 3 år. I forkant av dette ligger det gjerne karakterer fra videregående skole som overgår gjennomsnittet. Det er ikke slik at man er heldig som har endt opp på en dyreklinikk, man har ofret.

Ofret fester, fritid, og familieliv. Ingen som ikke har denne utdannelsen har lov til å kalle seg veterinær eller dyrepleier. VI ser av og til eksempler på feiltittelering av assistenter, men hos oss har vi alle papirer på plass. 

Ut over grunnutdanningen har samtlige av våre ansatte, unntatt de som er helt nyutdannede, videreutdanninger og kurs. Ingen av disse er foretatt her i Bodø. VI har reist, bodd på hotell, spist, og gjerne oppholdt oss i utlandet i et par uker i året for å holde oss oppdatert.

Vi gjør dette for å gjøre en bedre jobb, og det betyr hardt arbeid, og tid borte fra familien. Vi er selvsagt en av mange yrkesgrupper som har det sånn, men det må nevnes i konteksten. 

Hvordan foregår en utredning?

Mange tror at man bare ved å se på hunden/katten kan sette en diagnose. Det er også mange som tenker at svar man får fra et diagnostisk apparat er eksakte, konkrete, og med to streker under. Det er viktig å oppfatte at å finne ut om en verdi er normal oppfattes for veterinæren som en like viktig informasjon som et avvik. Vi leser mye inn i en normal blodprøve. Og at du får vite hva det IKKE er, kan være like viktig som hva det ER. Og alt er et skritt på veien. 

Å utrede en sammensatt, eller komplisert sykdom er som å legge et puslespill. Du ser gradvis mer og mer av det totale bildet. Men hver brikke koster. Det kan også sammenlignes med å utrede en drapssak; man finner fler og fler indisier, som til slutt gir en konklusjon.

Da kan man sette en diagnose/peke på en tiltalt. Og noen ganger må vi da prøvebehandle for å bli helt sikker. Dette tar tid, og krever flere besøk. Sånn er det også hos fastlegen, og på et ordinært sykehus. 

Gratis helsehjelp- en selvfølge for oss i Norge

Men det er ikke en selvfølge for dyrene våre. At vi har den servicen på mennesker skyldes at man er lønnet over skatteseddelen din. Vi veterinærer har ingen form for subsidiering over statsbudsjettet. Unntaket er en stand by timelønn på vakt, som bare skal dekke timene man ikke har pasient inne.

Denne godtgjøringen er veldig lav, sett i forhold til andre stand-by yrker. Arbeidet skal dekkes av dyreeier. Når du ser vår detaljerte regning, kan du sammenligne det med det amerikanske systemet, der man må ha en helseforsikring.

Ellers er man ansvarlig selv, og må noen ganger avstå fra behandling. Vi (og du som dyreeier) har ikke lov til å la et dyr lide. Derfor vil du alltid få utført avliving som alternativ til behandling du ikke kan stå for for eksempel på vakt. 

Moms- tannlege vs dyrlege

Tannlege er også dyre- det er også noe vi hører hele tiden. De er heller ikke finansiert via skatt. Men tannlegebehandlingen er unntatt moms. Derfor vil en pris på 750,- hos en tannlege tilsvare 1000,- hos veterinæren, men der inntjeningen for den som utfører jobben er den samme. 

Lønnsforhold i bransjen- hvor mye tjener en dyrlege?

Klinikkveterinærer er generelt sett lavt lønnet, sett i relasjon til andre yrkesgrupper man kan sammenligne seg med. Startlønnen ligger på 405.000,- , og etter 8 års ansiennitet ca 520.000,-

Om du sjekker inntekten til en veterinær, og den ligger over dette, kan det skyldes en av flere forhold. Veterinærer som er selvstendig næringsdrivende, og jobber ut fra sin egen bil eller kjeller, uten ansatte tjener alt av overskudd. Veterinærer som har tilleggs-stillinger (veldig vanlig) tjener penger ut over de 100% de jobber på klinikken.

Eksempler på dette er, kveld, natt, og helgejobb, undervisning på Nord universitet, kursaktiviteter, utleie av tjenester der vi har ekstra kompetanse (for eksempel øyelyser), og sensorvirksomhet. Til sammenligning er det også dyrt å kalle ut en rørlegger hjem til deg på en søndag. For noen virker denne utgiften lettere å svelge.

Vi håper dette hjelper deg til å se det store bildet. Husk at vi er her for deg når du trenger oss!

Linda Bakken Bøe

Veterinær

Dyrlegene Bodø