Dyrlegene innfører helsepakker til hund og katt. Hva innebærer dette?

Dyrlegene innfører helsepakker til hund og katt. Hva innebærer dette?

Mange eiere har lenge etterlyst en mer forutsigbar økonomi i sitt dyrehold, i form av en løsning som finansierer klinikkbesøk ut over det de ordinære dyreforsikringene dekker.  Det har vi nå funnet en god løsning på. Du sparer hele 25% på rutinebehandlinger med å inngå denne avtalen med oss.

Mot et månedlig beløp på 195,-/180,- vil du sikre at du får dekket årlig helseundersøkelse og  vaksine, årlig tannsjekk, vektkontroll, jevnlig oppfølging med rutineblodprøver, gebyrfrie reseptuttak, og gratis rådgivning om parasittmidler. Avtalen administreres av dyreforsikring Norge. I tillegg til det som dekkes i sin helhet, får du også 50% på kloklipp, 50% på ormebehandling ved utreise fra Norge, 10% på tannrens, 10% på ordinær forsikring hos Dyreforsikring Norge, og 15% rabatt på kastrering av katt. For utdypende informasjon kan du lese videre på denne siden.

 

MER DETALJERT OVERSIKT OVER HELSEPAKKEN ’FRISK HUND’

Nedenfor følger en beskrivelse av helsepakken som inngår i abonnementet. Helsepakken omfatter de generelle dyrlegebehandlingene og de årlige helseundersøkelsene som vi anbefaler for din hund. Vi kaller inn til årlig helseundersøkelse/vaksinasjon hos veterinær, og til årlig helsesjekk hos dyrepleier. Øvrige ytelser tar du selv kontakt med oss for å avtale tid til. Helsepakken omfatter:

Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær *
Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll hos assistent/dyrepleier ** Blodprøver (oppfølgning av dyret med jevnlig blodprøvestatus) ***
Gebyrfrie reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler
10% rabatt på tannrens og munnhuleundersøkelse ****
10% rabatt på forsikring Dyreforsikring Norge
50% rabatt på kloklipp
50% rabatt på honorar ved ormebehandling for utenlandsreise
.

* Prisen dekker anbefalte vaksiner mot valpesyke, parvo, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. I første leveår dekkes vaksinasjon ved 12-ukers, 16-ukers alder samt ved 12 måneders alder.
** Helsesjekk hos dyrepleier erstattes av helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær ved 16 ukers alder.

*** Vi anbefaler blodprøver ved 2 års alder for å fastslå de individuelle normalverdiene. Fra 7 års alder anbefaler vi regelmessige blodprøver; i helsepakken inngår blodprøver ved 7 og 9 års alder. Pakken inkluderer basisblodprøver. Dersom hunden viser symptomer som peker mot at vi bør teste for noe spesielt som ikke inngår i basisblodprøven, vil kostnader for dette tilkomme.
**** Rabatten gjelder selve munnhuleundersøkelsen og tannrens, ikke tanntrekk og eventuell annen nødvendig behandling som avdekkes i forbindelse med tannhelsebehandlingen. . Rabatten gjelder ikke røntgenbilder.

Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær

En årlig helseundersøkelse gir oss gode muligheter for å oppdage sykdommer og plager tidlig i forløpet. Vi sjekker blant annet tenner og tannkjøtt, ører, øyne, hud og pels. Vi lytter til hjertet og lungene, og sjekker poter og klør. En vurdering av vekt og ernæringstilstand hører med. Ut fra gjeldende vaksinasjonsanbefalinger vurderer vi hvilke sykdommer din hund eventuelt bør vaksineres mot. Regelmessig vaksinasjon beskytter hunden din mot en rekke alvorlige sykdommer som valpesyke, parvo, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Hvis du for eksempel skal ut og reise med hunden din, kan det være behov for andre vaksiner for eksempel mot rabies og leptospirose. Disse vaksinene er ikke inkludert i pakken, men vi gir selvfølgelig råd og anbefalinger. Leptospirosevaksine kan gis samtidig mot et mindre pristillegg, mens rabiesvaksinen skal i henhold til veileder fra Mattilsynet gis minst 14 dager før eller etter andre vaksiner. Hvis din hund har bruk for rabiesvaksine, vil vi derfor sette opp en egen tid til dette.

Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll hos assistent/dyrepleier

Denne helsesjekken utføres av en dyrepleier, eventuelt assistent med særlig kompetanse, og det blir lagt vekt på samtale om ernæring, vekt, tenner og adferd. Du får god mulighet til å stille spørsmål. Vi ser også på klør og utfører kloklipp. Hos oss ved Dyrlegene Bodø  tar vi dyrets mentale helse på alvor, og vi vil derfor ikke holde fast og tvinge gjennom en kloklipp på et dyr som viser tegn til å være redd. Har du en hund som er engstelig for kloklipp, kan du få råd og tips om tilvenning til dette, og vi legger en oppfølgingsplan for å prøve og hjelpe dere med dette problemet. Blir det avdekket noe som gir mistanke om sykdom eller helseplager som krever undersøkelse av veterinær, setter vi opp en konsultasjon hos veterinær til dette.

Blodprøver (oppfølgning av dyret med jevnlig blodprøvestatus)

Når hunden din er to år gammel, tar vi ut en ”normalblodprøve”. Vi forventer ikke å finne noe unormalt på friske, unge hunder, men vi vil se hvilke normalverdier din hund har når den er frisk. Det vil gi oss bedre mulighet for å vurdere endringer i blodverdiene dersom den skulle bli syk en dag. Fra 7 års alder anbefaler vi blodprøve hvert andre år selv om den ikke viser tegn på sykdom. Med stigende alder øker risikoen for at sykdommer er under utvikling, og vi vil gjerne oppfange eventuelle problemer så tidlig som mulig. Blodprøven brukes særlig til å avsløre organsykdommer (lever, nyrer, bukspyttkjertel), lavt stoffskifte og eventuelle avvik i blodcellene. Mange av disse sykdommene kan behandles eller lindres ved hjelp av riktig fôring eller medisinering, og tidlig diagnostisering kan skåne hunden din for skjulte lidelser og forlenge levetiden. Samtidig med blodprøven undersøker vi også urinen. Her måler vi vektfylden, altså hvor konsentrert urinen er, og undersøker urinen med urinstix og ser på den i mikroskopet. Urinprøven vil kunne bidra til å avdekke tegn på sukkersyke eller organsykdommer som krever videre oppfølging fremover for å sikre hunden din et så langt og godt liv som mulig.

Eventuell sedasjon i forbindelse med blodprøveuttak er ikke inkludert i pakken.

Gebyrfri reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler

Som abonnent hos ’FRISK HUND’ slipper du reseptgebyr – uansett om det gjelder forebyggende behandling mot flått, eller det er faste medisiner for behandling av sykdommer som dyrlegen har påvist.

Flåttmidler, ormekur, resept

Det er stor individuell variasjon i hunders behov for parasittmidler. Gjennom FRISK HUND får du råd og veiledning om hvilke behov din hund har for behandling og forebyggelse av parasitter, og alle resepter skrives ut uten gebyr. Dette gjelder også andre medisiner som dyrlegen har sagt at hunden din skal ha.

Vekt- og foringsveiledning

Du er alltid velkommen innom klinikken for å veie hunden din. Vi hjelper deg med å vurdere vekten, og komme med råd og anbefalinger om fôring.

Forsikring Som abonnent hos FRISK HUND får du i tillegg til ovenstående, rabatter på forskellige andre ytelser. FRISK HUND omfatter rutineundersøkelser og -behandlinger. Vi vil derfor på det sterkeste anbefale å ha en god dyreforsikring som er med på å dekke utgiftene dersom katten din skulle bli skadet eller syk.
Abonnenter i FRISK HUND får 10 % rabatt ved på dyreforsikring hos Dyreforsikring Norge. Du kan lese mer om vilkår for sykeforsikring gjennom Dyreforsikring Norge og beregne din pris her: Dyreforsikring Norge (HUSK å trekke 10% fra prisen, hvis du kombinerer med FRISK HUND).

 

MER DETALJERT OVERSIKT OVER HELSEPAKKEN ’FRISK KATT’

Nedenfor følger en beskrivelse av helsepakken som inngår i abonnementet. Helsepakken omfatter de generelle dyrlegebehandlingene og de årlige helseundersøkelsene som vi anbefaler for din katt. Vi kaller inn til årlig helseundersøkelse/vaksinasjon hos veterinær, og til årlig helsesjekk hos dyrepleier. Øvrige ytelser tar du selv kontakt med oss for å avtale tid til. Helsepakken omfatter:

Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær *
Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll hos assistent/dyrepleier **

Blodprøver (oppfølgning av dyret med jevnlig blodprøvestatus) ***
Gebyrfrie reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler
10% rabatt på tannrens og munnhuleundersøkelse ****
10% rabatt på forsikring Dyreforsikring Norge
15% rabatt på kastrering

* Prisen dekker årlige anbefalte vaksiner. Hos katt dekker dette grunnvaksinasjon og deretter årlig.
** Helsesjekk hos dyrepleier erstattes av helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær ved andre grunnvaksine. ***Vi anbefaler blodprøver og urinprøve ved 2  års alder for å fastslå de individuelle normalverdiene. I alderdommen  anbefaler vi hyppigere blod- og urinprøver. Pakken inkluderer basisblodprøver og kontroll av stoffskiftet  ved 10 og 12 års alder. Dersom katten viser symptomer som peker mot at vi bør teste for noe spesielt som ikke inngår i basisblodprøven, vil kostnader for dette tilkomme.
**** Rabatten gjelder selve munnhuleundersøkelsen og tannrens, ikke tanntrekk og eventuell annen nødvendig behandling som avdekkes ved tannhelsebehandlingen. Rabatten gjelder ikke røntgenbilder.

Årlig helseundersøkelse og vaksinasjon hos veterinær

Ut fra gjeldende vaksinasjonsanbefalinger vurderer vi hvilke sykdommer din katt eventuelt bør vaksineres mot. Regelmessig vaksinasjon beskytter katten din mot en rekke alvorlige sykdommer. Behovet for vaksinasjon kan være individuelt etter alder, tidligere vaksinasjoner og om du har katten med på reise til utlandet. Vaksinasjon etter behov mot kattepest og katteinfluensa og eventuelt klamydia er inkludert i pakken. Eventuell rabiesvaksine kommer utenom. Helseundersøkelse og vaksinasjon varer inntil 15 minutter.

En årlig helseundersøkelse gir oss gode muligheter for å oppdage sykdommer og plager tidlig i forløpet. Vi sjekker blant annet tenner og tannkjøtt, ører, øyne, hud og pels. Vi lytter til hjertet og lungene, og sjekker poter og klør. En vurdering av vekt og ernæringstilstand hører med. Vi snakker om generell forebygging av skader og sykdom, og forhører oss om du som eier har oppdaget forandringer i kattens vaner.

Årlig helsesjekk inkludert miljøtrening, tann- og vektkontroll, råd om ernæring mm. hos assistent/dyrepleier

Denne helsesjekken utføres av en dyrepleier, eventuelt assistent med særlig kompetanse, og det blir lagt vekt på samtale om ernæring, vekt, tenner og adferd. Du får god mulighet til å stille spørsmål. Blir det avdekket noe som gir mistanke om sykdom eller helseplager som krever undersøkelse av veterinær, setter vi opp en konsultasjon hos veterinær til dette. Det vil også kunne være aktuelt å ta opp temaer som adferd. Denne konsultasjonen varer i inntil 15 minutter.

Blodprøver og urinprøve hos veterinær

Pakken inkluderer oppfølgning med blodprøve etter våre anbefalinger. Vi anbefaler en basisblodprøve ved 2 års alder, deretter minimum ved 10 og 12 års alder. Blodprøvene viser blant annet blodprosent og om det er betennelse i kroppen, i tillegg til å si noe om hvordan de indre organene har det. Hos unge, friske katter finner vi oftest ikke noe galt på blodprøvene, men det vil gi oss nyttig informasjon om normalverdiene for akkurat din katt. Da har vi noe å sammenligne med hvis katten din blir syk senere i livet. Ved regelmessige undersøkelser og blodprøver kan vi lettere fange opp endringer på et tidlig tidspunkt, slik at tilstanden kan behandles eller utviklingen bremses. Forandringer i blodbildet vil ofte komme lenge før hunden viser symptomer på at noe ikke er som det skal. Fra fylte 7 år kontrollerer vi også stoffskiftet, da mange katter får forhøyet stoffskifte når de blir eldre.

Enkelte symptomer hos katten kan antyde sykdommer som ikke oppdages ved basisblodprøven – ved behov tas utvidete blodprøver, som vil kunne gi merkostnad. Eventuell sedasjon i forbindelse med blodprøveuttak er ikke inkludert i pakken.

Urinprøve

Samtidig med blodprøvene tar vi også en urinprøve, som inngår i kattens helseprofil. Her vurderer vi urinens farge og klarhet, måler vektfylde og undersøker urinen med urinstix og i mikroskop. På den måten kan vi se om det er tegn på sukkersyke eller sykdommer som krever ekstra oppmerksomhet og oppfølging fremover. Du kan hente utstyr på klinikken til å få samlet opp urin i kattekassen hjemme før dere kommer; ellers må vi ofte gi en lett sedasjon for å få tatt urinprøven. Eventuell sedasjon er ikke inkludert i prisen.

Gebyrfri reseptutstedelser, gratis rådgivning om parasittmidler

Som abonnent hos FRISK KATT slipper du reseptgebyr – uansett om det gjelder forebyggende behandling mot flått, eller det er faste medisiner for behandling av sykdommer som dyrlegen har påvist.

Flåttmidler, ormekur, resept

Det er stor individuell variasjon i kattens behov for parasittmidler. Gjennom FRISK KATT får du råd og veiledning om hvilke behov din hun har for behandling og forebyggelse av parasitter, og alle resepter skrives ut uten gebyr. Dette gjelder også andre medisiner som dyrlegen har sagt at katten din skal ha.

Vekt- og foringsveiledning

Du er alltid velkommen innom klinikken for å veie katten din. Vi hjelper deg med å vurdere vekten, og komme med råd og anbefalinger om fôring.

Forsikring

Som abonnent hos FRISK KATT får du i tillegg til ovenstående, rabatter på forskellige andre ytelser. FRISK KATT omfatter rutineundersøkelser og -behandlinger. Vi vil derfor på det sterkeste anbefale å ha en god dyreforsikring som er med på å dekke utgiftene dersom katten din skulle bli skadet eller syk.
Abonnenter i FRISK KATT får 10 % rabatt ved på dyreforsikring hos Dyreforsikring Norge. Du kan lese mer om vilkår for sykeforsikring for katter gjennom Dyreforsikring Norge og beregne din pris her: Dyreforsikring Norge (HUSK å trekke 10% fra prisen, hvis du kombinerer med FRISK KATT).

 

Hold øye med hjemmesiden og Facebooksiden vår for flere tilbud for abonnenter!