Gassanestesi

Gassanestesi

Gassanestesi er når dyret legges i narkose som følge av at de blir eksponert for en inhalasjonsgass. Dette er generelt regnet som en noe tryggere anestesi for da har vi tettere overvåkning på vitale parametre og det går raskere ut av kroppen enn injeksjonsanestesi.

 

Før et dyr legges i anestesi så undersøker man dyret og ser om det har noen kompliserende faktorer for å legges i anestesi. Dette kan for eksempel være hjertefeil, trange luftveier eller metabolske sykdommer som påvirkes av anestesilegemidlene. Når et dyr legges i gassanestesi får de som regel først en eller flere legemidler som vil gi sedasjon, og dermed blir mer eller mindre bevisstløs. Før de kan legges på anestesigass så blir alltid gassapparatet funksjonstestet. For å kunne ligge i gassanestesi så legges dyret i narkose og intuberes med en tube i luftrøret slik at man vet at man har frie luftveier. Etterpå kobles gassapparatet på og man justerer mengde anestesigass etter behov. Dette gjør at man kan holde dyret stabilt i narkose underveis i inngrepet og samtidig følger man med på innpust, utpust, puls, temperatur, blodtrykk, reflekser, grad av anestesidybde og smerterespons. Slik kan man være sikker på at dyret ikke føler på noe ubehag og får satt inn tiltak om det skulle være noe som skjer underveis i anestesien. 

 

Når inngrepet er slutt gis medikamenter og dyret kobles av gassen og får tilgang til frisk oksygen. Når dyret får friskt oksygen så vil anestesigassen gradvis forsvinne ut av lungene og dyret vil komme mer og mer til bevissthet. Når dyret er bevisst nok til å ha kontroll over egne luftveier fjernes tuben og dyret puster selv.
Som regel våkner da dyret ganske raskt opp i etterkant.

 

Fra start til slutt av en slik anestesi følges dyret nøye av erfaren dyrepleier og veterinær.