Helseattest

HELSEATTEST
Å få utstedt attester kan være aktuelt i forbindelse med bekreftelse av  behandlinger som er gjort ved klinikken, som for eksempel dokumentasjon på tanntrekk i forbindelse med at hunden skal på utstilling, og en trenger å framlegge «bevis» på at hunden ikke er født med tannmangel. Et annet eksempel kan være undersøkelser i forbindelse med avl, som testikkelattest. Forsikringsselskaper krever ofte helseattest i forbindelse med nytegning av forsikring.