Jeg er allergisk mot katt. Hva er årsaken til dette, og kan jeg gjøre noe med det?

Kattunge

Jeg er allergisk mot katt. Hva er årsaken til dette, og kan jeg gjøre noe med det?

Hva er allergi?

Vi puster inn allergener (= molekylene kroppen reagerer allergisk på) fra omgivelser både inne og ute, og noen ganger spiser vi dem. Allergenene er noe man egentlig skulle tålt, men som kroppen velger å tolke dem som et angrep, eller en slags infeksjon. Da involverer kroppen immunforsvaret, og mobiliserer for å kaste ut “inntrengeren”; i dette tilfellet katteallergenene. Da blir det ubehagelig å være oss.  

 

Er det vanlig med allergi mot katt?

Katt regnes som den nest vanligste allergiutløsende faktoren man støter på innendørs, bare slått av husstøvmidden. Katt er også den tredje vanligste allergien globalt når vi også inkluderer utendørsallergener, siden det er enda vanligere å reagere på pollen. Hunder kan være allergiske mot katter, og omvendt. Alle dyr kan i prinsippet utløse allergi hos oss. Men det er ca. dobbelt så mange i verden som reagerer på katter som på hunder. Allergi er generelt et økende problem hos både mennesker og dyr. Dette mener vi kommer av mekanismer som er sammensatte, og som vi ikke fullt ut forstår. Antakelig er det en ugunstig kombinasjon av individet og det vi treffer på i våre omgivelser via våre urbane liv, kombinert med vår genetikk og irritanter i miljøet, forurensninger i omgivelser, mat eller vann. Det kan også være konsekvenser i immunforsvaret vårt etter infeksjoner vi har gjennomgått som har skylden for at flere og flere blir allergiske mot noe. Det er ikke enkelt å nøste opp i eller forebygge, men det forskes intenst. Man reagerer enklere på flere ting når man først har utviklet en allergi. 

Hva er det med katten man ikke tåler?

Det er i alt 8 forskjellige allergener fra katt registrert i WHOs oversikter i 2022. De benevnes fra «Fel d 1» til «Fel d 8». Det er sammensatte molekyler produsert av katten selv, og består av for eksempel komponenter fra hudceller, serum, urin, spytt og sebum fra kjertler i huden. Hvert av molekylene er forskjellig sammensatt og gir altså 8 forskjelige potensielt immunforsvarprovoserende varianter, med forskjellig masse, sammensetning og egenskaper. Hver og en av disse allergenene har en biologisk funksjon for katten, men mange ganger er vi ikke helt sikker på hva de egentlig gjør. Man kan reagere på ingen, ett eller flere av disse 8, og man kan reagere på mengder over en viss størrelser, eller det kan være bare spor av dem som skal til for å provosere oss. Noen gir såkalte ‘kryssreaksjoner’ hos folk, som for eksempel Fel d 2, som også gjør at den som er allergisk ikke tåler å spise svin. De aller fleste med katteallergi har gjerne en eller flere andre allergier samtidig. Dette gjør allergikere til en veldig variert gruppe, og bidrar til at det er begrenset hva man kan lære av hva som er best for deg fra andre med allergi mot katt. Alle vil oppleve forskjellig belastning og tåle forskjellige nivåer, eller reagere mer på enkelte katter enn andre, eller mer i enkelte perioder av året. De fleste som reagerer på katt vet ofte selv uten at de er testet for dette at de er det. Er man i tvil kan man ta en antistoff-test og/eller en prikktest hos fastlegen, men det er ikke like sikre metoder som det å oppleve en akutt allergisk reaksjon.

Vil vi «nerde» litt kan vi nevne at nesten alle katteallergikere reagerer mest på Fel d 1, som er satt sammen av spytt, svettekjertel-sekreter, tårer, analsekksekret og urin fra katt. Fel d 1 produseres mest i huden på hodet til katten, og vil variere i konsentrasjon bakover på kroppen etter hvor mye katten vasker seg – det er da den drar allergenet ut over hele kroppen. En blodprøve eller prikktest leter som regel bare etter Fel d 1, siden denne er det aller vanligste allergenet hos katt, men prøven greier ikke alltid å påvise en allergi selv om den skulle være der. Ukastrerte hannkatter produserer mer Fel d 1 enn kastrerte, mens kastrerte og ukastrerte hunnkatter produserer c.a like mye. Produksjonen er ikke påvirket av pelsfarge eller pelslengde. Mengde allergen som produseres er individuelt fra katt til katt, og kan avta med kattens alder. Det vil forekomme forskjellige nivåer fra katt til katt, og fra slekt til slekt, og  som en konsekvens av dette; mellom forskjellige raser.

 

Må man ha direkte kontakt med katten for å reagere?

Kattene påvirker sterkt miljøet i hjemmet de bor i, og alle steder en katteeier beveger seg. Fel d 1 blir liggende i pels og på huden og faller av i kattens omgivelser. Katter (og vi) produserer imponerende mengder støv. Støvet er veldig smått og virvler veldig lett opp slik at vi puster det inn. I tillegg er det klebrig, slik at vi transporterer det med oss på klærne, ut av huset og for eksempel til arbeidsplass eller skole. Målinger viser derfor gjerne høye verdier av katteallergener på butikken, i barnehagen, i hjem uten katt osv. Tepper, stoffmøbler og madrasser limer til seg større mengder allergener enn glatte gulv og skinnmøbler. Å unngå katt helt er derfor ekstremt vanskelig, selv om du verken har eller besøker hjem med katter i.

 

Hvilke symptomer er vanlige når man reagerer på katt?

Allergiske reaksjoner, uansett hva man har pustet inn, har tendenser til å ligne på hverandre. Det er ikke lett å si ut fra symptomene at man reagerer på akkurat katt. De fleste opplever øvre luftveissymptomer, med rennende nese og øyne, og gjerne astma i variabel grad. Allergien kan også forverre en eksisterende atopisk dermatitt (hudproblemer), og gi mer plager hos folk som også har IBD (en tarmsykdom). Det kan være viktig å vite, ettersom ikke alle drar paralleller til egen hud eller tarm når de har katt. 

 

Er det noe man kan gjøre for å forebygge katteallergi?

Det finnes noen indikasjoner på at å eksponere seg for katteallergener i menneskets første leveår kan redusere antallet allergikere noe, men studien er ikke så overbevisende at man trenger å tenke at unger under et år bør ha, eller eksponeres for, katt. Så egentlig har vi ikke noen løsning her.

 

Hva om jeg velger å leve med katt, selv om jeg er allergisk. Kan jeg gjøre noen tiltak?

Å leve med katteallergi kan være utfordrende, spesielt om man fortsetter å ha katt. Dyrehelsepersonell blir ofte rådspurt om dette, og selv om det ikke er “vårt bord” hender det at vi forsøker å hjelpe til med å gjøre hverdagen enklere. Første og viktigste råd er å redusere eksponeringen for katteallergenene. Å unngå det man er allergisk mot er som tidligere nevnt viktigste tiltak mot allergiske plager. Men vi vet at mange sliter med å kvitte seg med katten, og mange allergikere er så knyttet til katter at de skaffer en ny om den gamle katten går bort.

Man har heldigvis ofte terskler for hvor mye allergener man tåler, og mange fungerer fint når det er lav konsentrasjon av allergener i omgivelsene. Men hjem med fastboende katt har gjerne 80-300 ganger høyere konsentrasjon av allergener fra katt enn hjem uten, så det er ingen smal sak å redusere nivået vesentlig. Det kan faktisk ta 4-6 mnd etter at man har fjernet en katt før miljøet er nede på et “normalt” nivå. Noen forsøker å begrense kattens tilgang til deler av huset. Dette hjelper som regel lite. Det kan også påvirke kattens velferd negativt, da de ikke liker forandring. Kronisk frustrasjon og atferdsendringer kan lett oppstå. Det samme gjelder om du slutter å interagere med katten din fysisk. Det beste er å øke renholdet og tilrettelegge huset. 

Dette kan du gjøre:

  • Fjern tepper
  • Bytt til skinnmøbler og glatte overflater
  • Bruk madrasser og trekk med maksimalt 4-6 mikrometer porer, slik at støvet ikke trenger så godt inn under trekkene
  • Støvsug gulv og møbler minimum én gang i uken, og pass på at du har en egnet støvsuger med HEPA-filter
  • Forsøk gjerne produkter som Allergone for å koagulere støvet i miljøet bedre før støvsuging
  • Husk å vaske sengetøy og gardiner ofte
  • Vegger bør moppes av og til
  • Øk den naturlige ventilasjonen ved å åpne vinduene regelmessig
  • Kastrér hannkatten
  • Vask alltid hendene etter at du har vært i kontakt med katten(e)
  • Vask klær og annet tøy ofte

Kanskje kommer du i må, slik at dette, eventuelt sammen med medisineringen fungerer, men vi understreker at vi anbefaler deg å vurdere å omplassere katten.

 

Hva med katten. Kan vi gjøre noe med den for at den skal bli mindre allegenproduserende?

Nytter det å bade katten? Antakelig kan det hjelpe å ha katten med kroppen (unntatt hodet!) i vann én til tre ganger i uken. Allergenene i noen forsøk har bygget seg veldig raskt opp igjen, så tidligere anbefaling om én gang uken er antakelig uten god nok effekt. Sjamponering er ikke det viktigste. NB! Katter som ikke liker å bade må få slippe det.

 

Hva er en hypoallergen (allergivennlig) katt, og kan man endre kattens egenskaper for produksjon av allergener?

Akkurat nå er det mange som anskaffer seg Siberian som en allergivennlig katt. Ingen substansielle data på at allergivennlige katter egentlig finnes er publiserte, men folk opplever absolutt forskjeller. Vi vet at produksjonen av Fel d 1 er så variabel mellom individene, linjene og familiene av katter at det godt kan tenkes at allergivennlige katteraser finnes. Men studiene med sikre resultater lar altså vente på seg, og vi som evidensbasert fagfolk må derfor også vente før vi kan gå ut med noen anbefaling. Kanskje er det andre mekanismer som spiller inn, eller så ser vi en placebo-effekt. 

 

Kan fôringen spille inn?

Ja, faktisk kan det det. Man har greid å nøytralisere allergenet Feld d 1 ved å endre dietten til katten, og et kommersielt fôr finnes allerede på markedet internasjonalt med noe effekt (Pro plan LiveClear; Purina). Det ser også ut til at mye omega-3 i kosten kombinert med lav “glykemisk indeks», reduserer produksjonen i kjertlene i huden som står for deler av allergenet. Det kan derfor være en del av løsningen å se på sammensetningen av det vi gir katten å spise. 

 

Hva med fremtiden?

Vi tror vi kanskje kan benytte CRISPR-teknologien til å endre nivået av det vanligste allergenet. I forsøk har man greid å “vaksinere” katter mot produksjon av Fel d 1 i en periode på 24 uker. Det er mye spennende på gang som kan gi håp om man er allergisk, men ikke ønsker å leve uten katt. Det viktigste for oss er at vi ikke gjør noe som går ut over kattens helse og velferd for å tilfredsstille vårt eget behov for å leve sammen med den.