Katten min er gammel. Hva må jeg passe på?

Katten min er gammel. Hva må jeg passe på?

Alder er en uungåelig konsekvens av å leve. Antallet eldre katter er stadig økende; kattene har det bedre, og lever lenger. Når man lever lenge nok akkumulerer man små variasjoner i vev og celler, som øker faren for at et organ ikke fungerer optimalt, eller feiler.

En katt er ordentlig gammel når den er 11-12 år gammel, og geriatrisk når den er over 15. Men funksjonene i kroppen begynner å reduseres allerede fra den er 7-8 år.

Tann- og nyresykdom er to vanlige tilstander som øker kraftig på med alderen. I tillegg blir immunforsvaret svekket. Kroppsmasse tapes. Tarmsystemet jobber mindre effektivt. Hjerte/karsykdommer kan oppstå, og ikke minst kreft. Diabetes og stoffskiftesykdom er også vanlig.

Det er veldig viktig å komme tidlig inn i prosessen for å diagnostisere, og kanskje bremse opp aldersrelaterte sykdommer. Prøvetagninger er, sammen med intervju og vanlig undersøkelse, enda viktigere enn på yngre dyr. Såkalte screeningtester er vanlig på eldre dyr. Blod- og urinprøver vil være et minimum av det vi trenger for å kunne si noe særlig om helsen i detalj. Det kan også ofte bli snakk om at katten må bedøves for røntgen av for eksempel tenner, hjerte eller skjellett. Stoffskiftet må også alltid kontrolleres.

Kreft er en av de aller vanlige årsakene til at gamle katter blir avlivet. Jo lenger en venter før en søker hjelp til diagnostisering og behandling, jo dårligere er oddsene for at kreften lar seg behandle eller kurere. Ikke vent og se!

Kan man egentlig screene for kreft? Dessverre er vi enda avhengig av å ta prøver av vevet vi ser forandring i, og derfor ha en konkret mistanke til et bestemt sted. Som hos mennesker, der mammografi og livmorhalsprøver ikke kan erstattes av blodprøver, i aller fall ikke enda. Men ofte kan vi finne indikatorer på at noe er i gjerde, og at det med noen grad av sannsynlighet kan være kreft. Så nei; sikre prøver finnes ikke- men det er ikke derfor sagt at de er verdiløse. De er en del av en brikke, som i utredningen av en drapssak. Med nok indisier kan man ofte utpeke en synder.

En hver prøve vi spør om å få ta representerer en puslespillbrikke, som til slutt, forhåpentligvis gir et helt bilde. Og alle vet at når man har få brikker på plass kan man lett se noe helt annet enn bildet egentlig er. Det koster å få se hver brikke, og det er veldig nyttig å ha hjelp til å dekke omkostningene fra et forsikringsselskap.

Hos mennesker diagnostiseres 90% av alle svulster med CT/MRI, men det er ikke realistisk på dyr. Omkostningene og lokaliseringene av disse maskinene gjør det ikke til rutine her i Bodø.

Vi vurderer å innføre et seniorhelseprogram. Hovedmotivasjonen er å komme tidlig nok inn til å kunne forlenge livet, og livet mens livskvaliteten enda er akseptabel. Mer om dette kommer…