Kirurgi

KIRURGI

Hos oss får du utført rutineoperasjoner, samt avansert bløtdelskirurgi- og ortopedi. Du vil kunne oppleve at vi anbefaler deg å få utført enkelte prosedyrer på Veterinærhøgskolen (NMBU), da enkelte smertefulle inngrep bør følges opp med hospitalisering for optimal overvåkning og smertebehandling. Dette vil først og fremst gjelde inngrep som kan planlegges.

Vi utfører de fleste operasjoner under gassanestesi (Sevofluran), og har topp moderne overvåkningsutstyr for monitorering av narkosen. Alle dyr som sederes her blir vekket opp etter operasjonen, slik at de er våkne når de skal hjem. Vi legger stor vekt på smertelindring, slik at påkjenningen for dyret skal bli minst mulig både før, under og etter operasjonen. Etter oppvåkning gir vi dyrene et måltid dersom tilstanden tillater det, slik at de raskest mulig kommer i gang med fordøyelsen igjen.

Vi tar i mot alle slags konsultasjoner, og utfører det meste av behandlinger:

-vaksinering, også rabiesvaksinering og utfylling av EU-pass

-ID-merking

-Fôrings-/slankeveiledning

-parasittbehandling

-hudutredninger

-indremedisinske utredninger

-tannbehandling

-HD/AD-røntgen

-endoskopi

-kloklipp og pelsstell

-behandling og helseforebyggende rådgiving om kanin og gnagere