Kloklipp

Kloklipp

Vi tilbyr veiledning av eier for opplæring av kloklipp, og vi utfører kloklipp hos oss. Kloklipp er viktig hos hunder, da for lange klør vil føre til ubehag og smerter hos hunden, i tillegg til at det gjør dem med utsatt for skade.

 

Det anbefales at man starter så tidlig som mulig med tilvenning til kloklipp på valpen, da man vil få så mye igjen for det senere i livet. Man venner valpen til håndtering og holding av kropp og poter. Vi opplever ofte at hundene er mer redd for å bli holdt fast, enn selve kloklippen. Når man trener skal man bruke positiv forsterkning for å gjøre opplevelsen god og trygg for hunden.

 

Noen eiere synes kloklipping er utfordrende av forskjellige årsaker, og da kan vi hjelpe til. Avhengig av hvor redd eller trygg hunden er, vil vi tilpasse vår tilnærming. Noen hunder fungerer best i fanget til eier, andre fungerer best uten at eier er tilstede. Det kan hende man trenger holdehjelp om hunden er spesielt motvillig. Vi tror at alle hunder kan læres at kloklipp ikke er farlig, og ønsker derfor ikke å bruke sedasjonsmidler med mindre det er ytterst nødvendig for sikkerheten til oss og hunden.

Priser
Kloklipp inntil 15 min. Eier holder selv 359,-
Kloklipp inntil 15 min. To personer 446,-
Kloklipp sedert hund 250,-
Sedering fra kr 333,-