Konsultasjon

KONSULTASJON

For å kunne stille rett diagnose og velge den riktige behandlingen for akkurat ditt dyr tilbyr vi konsultasjoner. Her tar vi opp sykdomshistorie i samråd med deg som eier og utfører en klinisk undersøkelse for å se på dyrets generelle allmenntilstand, hjerte, sirkulasjon, respirasjon, tenner etc.

Lengden av en konsultasjon vil variere ut i fra behov, men som regel er det snakk om 15-30 minutter. Etter dette vil man kanskje settes opp til videre indremedisinsk, ortopedisk, odontologisk (tenner) eller dermatologisk (hud) utredning.

Priser
Konsultasjon hund/katt inkl hygiene tillegg 783,-
Konsultasjon 20 min 1 094,-
Konsultasjon 25 min 1 339,-
Konsultasjon 30 min 1 586,-
Konsultasjon 40 min 2 053,-
Konsultasjon 45 min 2 291,-
Konsultasjon kanin/ilder/marsvin 719,-
Konsultasjon exotics 719,-
Konsultasjon hudutredning 1 556,-
Se alle priser her