Dyrlegene – Nær deg

NÆR DEG

I 2021 er det 5 år siden Dyrlegene startet opp avdelingen på City Nord, og 4 år siden reetableringen av klinkken i Nordvikbygget. Begge deler har vært viktige berikelser, både for vår arbeidshverdag og for kundene våre. Vi har økt både tilgjengelighet, åpningstider, og kvaliteten på tilbudet vi kan gi. Men vi ønsker stadig å utvikle oss videre.

 

Nå har vi i en fase etablert oss stort og sentralt. Men tiden er moden for neste steg. Denne klinikken har vi kalt «Dyrlegene -nær deg», og det er akkurat det vi skal være. Og formatet skal være gjenkjennelig, men i en noe mindre skala.

 

Vi har etablert oss i et lokale sentralt på Mørkved. Her ønsker vi å tilby for eksempel vaksinetimer, helseundersøkelser, merking og attester, behandlinger i forbindelse med inn og utreise, øyekonsultasjoner og hudkonsultasjoner i første omgang. Med andre ord det vanligste mange trenger oss til i hverdagen. Tibudet vil bli utvidet med tiden om markedet etterspør dette. Klinikken vil i utgangspunktet bemannes med samme personell dere er vant til å treffe på Stormyra.

 

Kontakt oss:
Tiurveien 25
8028 Bodø
Tlf: 755 61 800
E-post: post@dyrlegenebodo.no

Velkommen!