Norwegian har likevel ikke nye regler for reise med enkelte raser (kortsnutede hunder)

Norwegian har likevel ikke nye regler for reise med enkelte raser (kortsnutede hunder)

Norwegian varslet at de strammet inn på hvilke raser de ønsker å transportere. Dette ble begrunnet i medisinske vurderinger utført av fagfolk, og erfaringer de har fått. Sitat med begrunnelse, og oppramsing av aktuelle raser er gjengitt under.

Det viste seg vanskelig for Norwegian å gjennomføre dette. De går nå heller over til eierattest.

Vi ønsker å legge til at mange kortsnutede hunder har manglende eller svekket evne til å utligne trykket i mellomøret, og bør således ikke fly på grunn av at vi antar at de opplever smerter.

 

(«Det er ikke tillatt å reise med hunder og katter som har flate snuter med Norwegian
Veterinary Medical Association opplyser om at det å frakte brachyocephale raser (raser med flate snuter) med fly innebærer en forhøyet risiko for pusteproblemer og overoppheting grunnet stress under flyturen. Basert på disse opplysningene, og for å beskytte kjæledyret ditt, kan vi ikke tillate de følgende artene om bord på flyene våre:

Hunder: boston terrier, boxer (alle raser), bulldogg (alle raser), bull terrier, brussels griffon, chow chow, Cavalier King Charles spaniel, japanese spaniel/japanese chin, mastiff (alle raser), pekingeser, pitbull (alle raser), mops (alle raser) shih tzu, staffordshire terrier, shar-pei, affepinscher.

Katter: perser, burmeser, exotic, himalaya, britisk korthår, scottish fold»)