Ørebetennelse/ekstern otitt

Ørebetennelse/ekstern otitt

Begrepet ørebetennelse er noe som har festet seg hos hundeeiere spesielt, men som kan oppfattes som litt misvisende. Hos mennesker er gjerne ørebetennelsen en følgesykdom etter øvre luftveisinfeksjoner, med trykk og smerter i mellomøret. Noen ganger sprekker også trommehinnen opp, og puss finner veien ut gjennom øret.

 

Hos hunder forholder det seg annerledes. Her er det aller helst snakk om en inflammasjon (altså en betennelse) i huden i den ytterste centimeteren av den ytre øregangen, og noen ganger også lenger inn. Årsaken kan være at øregangen tettes og ikke luftes godt nok på grunn av unaturlig vekst av pels i selve øregangen, eller unaturlig store og tunge hengende ører (f.eks. hos basset hound, cocker spaniel).

 

Ører er egentlig selvrensende. Huden begynner å vokse innerst i øret, og kommer gradvis lenger ut mot åpningen, slik at den hele tiden som et veldig tregt transportbånd som til slutt kaster ut voks, cellerester, og annen skitt som ellers kan akkumuleres i øregangen. Dette er en mekanisme som er helt nødvendig for at øret skal holde seg friskt. Blir det svikt i denne mekanismen, mengder av hår, eller innestengt fukt reagerer øregangen gjerne med å utvikle stadig mer uttalt eksem. Fra mild rødme eller kløe, og etter hvert såre partier og videre overvekst av sopp og bakterier som hele tiden bor i kanalen, men som skal være i øret i et lite antall til vanlig også.

 

Infeksjon er altså som regel en følge av tilstander som gir irritasjon, og ikke det mest interessante å komme til bunns i. Kløen i selg selv skal utredes og lindres, også der man ikke finner mikroorganismer. Dersom du har en hund med ekstreme hengeører eller pelsproduksjon må ørene vedlikeholdsrenses. Det er sjelden nødvendig på normale ører. Ørenapping er omdiskutert, da selve prosessen irriterer veldig. Mange hunder trenger hjelp til å få rensket opp i øregangene, andre trenger øredråper med kortison etter napping, for å hindre at det oppstår irritasjon som kan eskalere til inflammasjon i etterkant.

 

Ta kontakt for hjelp til vurdering, og eventuelt resept til etterbehandling om dette kan være noe du har problemer med. De aller fleste hunder med øreproblemer har atopisk dermatitt. De fleste av disse igjen har en allergisk utløsende faktor vi kan forsøke å identifisere. Noen ganger kan dette være noe i maten, men de fleste reagerer på noe i miljøet. Mange reagerer både på noe i maten og i miljøet. Veldig mange av hundene har også symptomer fra rundt øyene, munnen, på labbene, under armene, og under buken. Det kan være rødme, kløe, eller håravfall. Det er ikke alltid det er så tydelige symptomer.

 

Noen hunder som har eksterne otitter på grunn av en ingrediens (stort sett et protein) i maten blir lett dårlig i magen når de får noe nytt å spise, aker seg, eller har mye luft i magen. Det er en myte at hunder med lette hengeører får otitter utelukkende av dette, eller at bading gir ørebetennelse. Vi snakker om underliggende årsaker (allergi) som ved utløsende årsaker (f eks vann ved bading) gir otitt.

 

Les mer her