Poliklinikk

Poliklinisk behandling

I poliklinikken tar vi hovedsakelig inn pasienter etter timebestilling, men akutte tilfeller blir alltid prioritert.

Her gjør vi de innledende undersøkelsene, og vurderer hva som trengs av videre utredning eller behandling. Det er en fordel om hunden eller katten din møter fastende til undersøkelse, i tilfelle det skulle bli nødvendig å bedøve dyret eller ta en blodprøve. Gnagere og kaniner skal ikke fastes på forhånd.

Vi tar i mot alle slags konsultasjoner, og utfører det meste av behandlinger:

-Avansert ortopedi og kirurgi (tightrope, TTA, patellaluksasjon, etc)

-vaksinering, også rabiesvaksinering og utfylling av EU-pass

-ID-merking

-Fôrings-/slankeveiledning

-parasittbehandling

-hudutredninger

-indremedisinske utredninger

-tannbehandling

-HD/AD-røntgen

-endoskopi

-kloklipp og pelsstell

-behandling og helseforebyggende rådgiving om kanin og gnagere