Postoperativ pleie

Postoperativ pleie

Etter en operasjon vil fortsatt noe av narkosen være igjen i kroppen til dyret ditt før de får metabolisert legemidlene fullstendig. Dermed vil ikke dyret ditt ha fullstendig kontroll over alle kroppslige funksjoner. Vi monitorerer dette nøye når dyret er hos oss, men det er noe som kan være greit å tenke på hjemme også. Følg råd som gis ved utlevering.

 

Temperatur: 

Som følge av narkosen vil dyret ditt miste noe av kontrollen over sin egen temperaturregulering, og avhengig av hva slags inngrep som er utført, dermed synke litt i kjernetemperatur. Dette er noe vi følger nøye med på under selve inngrepet og under oppvåkningen, men selv når dyret sendes hjem så kan denne reguleringen være litt i ulage. Det er derfor viktig at man passer på dyret i etterkant og sørger for at det er lunt og varmt hjemme. Varme bruker også mye energi så det kan være lurt å ha noe godt fôr tilgjengelig i etterkant med mindre veterinæren har spesifisert noe annet.

 

Fôring og vann:

I etterkant av en operasjon vil dyret være mentalt nedstemt i varierende grad mens de kommer seg etter narkosen. Normalt sett så er dyrene godt våkne når de sendes hjem, men det er enkelte ganger de er litt ekstra trøtte. Dette gjelder særlig eldre og påkjente dyr. Det er viktig å ikke presse de for hardt når det kommer til fôr og vanninntak i etterkant av operasjon og narkose, for som en følge av at de har vært i narkose kan de også ha problemer med å svelge skikkelig. I verste fall kan da mat og vann havne i luftrøret og ned i lungene. Derfor er det viktig å se at dyret er våkent og opplagt når det tilbys fôr og vann. Det kan være lurt å gi litt og litt i starten for å se hvordan det går.
Enkelte dyr kan også være kvalme i etterkant og dermed ikke vil ha fôr. Dette er normalt og går over etter en stund. Vi bruker ofte å gi kvalmestillende legemidler underveis i anestesien for å motvirke dette, men det er fortsatt noen dyr som føler seg kvalme i etterkant.

Vi bruker ofte å tilby fôr og vann til våre inneliggende pasienter etter oppvåkning da vi føler at de kommer seg mye raskere etter narkosen da.

 

Personlighet og adferd:

Av og til vil eiere merke at dyret har litt annerledes personlighet når de kommer hjem etter å ha vært i narkose. Dette er også normalt. Det kan hende at dyret ikke er helt seg selv enda og vil trekke seg unna. Det er derfor greit å tilby et rolig område hvor det kan komme seg til hektene igjen, men også være under noe overvåkning fra deg. En sjelden gang kan også dyr bli aggressive rett etter narkose. Dette vil som regel gå over av seg selv og være deres respons på at de vil ha fred og ikke helt skjønner hva som foregår. Hvis man opplever at personligheten ikke kommer tilbake til normalen etter rimelig tid så bør man ta kontakt med veterinær, da det kan hende at dyret opplever smerte eller ubehag som man kan undersøke nærmere og muligens behandle. Det er forskjell fra dyr til dyr hvordan de responderer på behandling så det er viktig å si fra om du føler at dyret ditt ikke har det bra.

 

Er det noe du lurer på så spør oss!