Priser

Priser 2020

 

Konsultasjon hund/katt inkl hygiene tillegg 783,-
Konsultasjon 20 min 1 009,-
Konsultasjon 25 min 1 236,-
Konsultasjon 30 min 1 465,-
Konsultasjon 40 min 1 896,-
Konsultasjon 45 min 2 118,-
Veterinærarbeid pr time 3 125,-
Konsultasjon exotics 663,-
Konsultasjon hudutredning 1 569,-
Konsultasjon kanin/ilder/marsvin 663,-
Årlig vaksinering hund fra 698,-
Årlig vaksinering katt 665
Rabies 705
Tannsjekk Gratis
Tannhelsebehandling hund fra (inkl anestesi) 3 117,-
Tannhelsebehandling katt fra (inkl anestesi) 1 914,-
Full tannrøntgenstatus katt (inkl anestesi) 2 392,-
Full tannrøntgenstatus hund Spør om pris
Tanntrekk Spør om pris
Sterilisering hunnkatt (u/body og smertestillende) 2 571,-
Kastrering hannkatt (inkl smertestillende) 1 298,-
Kastrering kanin/ilder 3 271,-
Sterilisering tispe
Kastrering hannhund
Kloklipp inntil 15 min. Eier holder selv 359,-
Kloklipp sedert hund 250,-
Id-merking 971,-
Eu-pass 509,-
Røntgen HD (uten sedering) 1 706,-
Røntgen HD/AD (uten sedering) 2 283,-
Sedering fra kr 333,-
Ultralyd drektighet 1 140,-
Røntgen drektighet 1 250,-