Priser

Priser 2020

 

Konsultasjon hund/katt inkl hygiene tillegg 783,-
Konsultasjon 20 min 1 009,-
Konsultasjon 25 min 1 236,-
Konsultasjon 30 min 1 465,-
Konsultasjon 40 min 1 896,-
Konsultasjon 45 min 2 118,-
Veterinærarbeid pr time 3 125,-
Konsultasjon exotics 663,-
Konsultasjon hudutredning 1 569,-
Konsultasjon kanin/ilder/marsvin 663,-
Årlig vaksinering hund fra 698,-
Årlig vaksinering katt 665
Rabies 705
Tannsjekk Gratis
Tannhelsebehandling hund fra 3 117,- inkl anestesi
Tannhelsebehandling katt fra 1 914,- inkl anestesi
Full tannrøntgenstatus katt 2 392,- inkl anestesi
Full tannrøntgenstatus hund Spør om pris
Tanntrekk Spør om pris
Sterilisering hunnkatt 2 571,- u/body og smertestillende
Kastrering hannkatt 1 298,- inkl smertestillende
Kastrering kanin/ilder 3 271,-
Sterilisering tispe
Kastrering hannhund
Kloklipp inntil 15 min. Eier holder selv 359,-
Kloklipp sedert hund 250,-
Id-merking 971,-
Eu-pass 509,-
Røntgen HD 1 706,- uten sedering
Røntgen HD/AD 2 283,- uten sedering
Sedering fra kr 333,-
Ultralyd drektighet 1 140,-
Røntgen drektighet 1 250,-