William Shakespeare om hunden

Hva hjalp det om selv Herkules forbød en katt å mjaue og en hund å gjø?

— William Shakespeare om hunden