Skopi

Endoskopi

Endoskopi kan være både et diagnostisk verktøy og en behandling. Det går ut på at man fører et kamera inn i det aktuelle området man ønsker å undersøke og dermed blir i stand til å visualisere problemet. Endoskopi kan brukes til å undersøke for skader eller kartlegging, biopsiuttak eller fjerning av problematiske fremmedlegemer uten å måtte gå gjennom en full operasjon. 

Det kan brukes som et ledd i utredning av tarmsykdommer eller luftveislidelser. Man kan bruke det for å ta ut skylleprøver fra lunger om man mistenker det kan være en inflammatorisk tilstand og dermed få direkte tilgang til problemområdet og slik få klarhet i diagnosen.

Enkelte ganger kan man ha behov for å undersøke nesehulen etter fremmedlegemer og da vil skopi være et godt verktøy for å faktisk få sett hva problemet er. 

Skopi utføres alltid i narkose av erfarent og kompetent personell for å oppnå best mulig resultat. 

Dersom ditt dyr skal skopes trenger det å faste en stund før timen, varierende etter hvilken undersøkelse som skal gjøres. Snakk med din veterinær angående fastetid før skopi.