Ultralyd

ULTRALYD

Ultralyd er lydbølger med en frekvens som menneskets øre ikke kan oppfatte. Ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen. Noe av lyden reflekteres, som et slags ekko, når lydbølgene passerer ulike vev i kroppen. Denne lyden omdannes til bilder i ultralydmaskinen.  01.02.23 fikk vi nytt og topp moderne utstyr.

 

 

Ultralyd har mange ulike bruksområder. Hos oss bruker vi ultralyd blant annet til: 

  • Drektighetsdiagnostikk 
  • Undersøkelse av blære, uttak av urinprøver 
  • Undersøkelse av tarm, nyrer, milt og lever 
  • Lete etter fri væske i buken (pga blødninger, hjertesykdom etc) 
  • Undersøkelse av livmor ved mistanke om livmorbetennelse